Kongresne delavnice za specializante bodo potekale v četrtek 17.11.2022 od 13.15 do 16.30.

– Indikacije in kontraindikacije za predpisovanje sodobnih terapevtskih modalitet

– Nevromodulacija v rehabilitacijski medicini: zdravljenje generalizirane spastičnosti in bolečine.

– Pisanje znanstveno-raziskovalnega članka