ORGANIZACIJSKI ODBOR

Klemen GRABLJEVEC – predsednik 8. slovenskega kongresa FRM

Tanja RAUTER PUNGARTNIK – gostiteljica 8. slovenskega kongresa FRM

Nataša KOS – članica UO ZFRM

Metka MOHARIĆ – članica UO ZFRM

Jurij KARAPANDŽA – član UO ZFRM

Lidija PLASKAN – članica UO ZFRM

Breda JESENŠEK PAPEŽ – članica UO ZFRM

Slavka TOPOLIČ – članica UO ZFRM

Janez Jan ARKO – predstavnik specializantov FRM

Patricija ROJC – poslovna sekretarka 8. slovenskega kongresa FRM

 

STROKOVNI ODBOR

Doc. dr. Metka MOHARIĆ – predsednica

Doc. dr. Katja GROLEGER SRŠEN

Doc. dr. Primož NOVAK

Dr. Zala KURET

Doc. dr. Tadeja HERNJA RUMPF

Doc. dr. Nataša KOS

Prof. dr. Breda JESENŠEK PAPEŽ

Doc. dr. Nataša BIZOVIČAR