Obveščamo vas, da bodo letošnje volitve predsednika Združenja in članov UO potekale s tajnim elektronskim glasovanjem. Do udeležbe na volitvah so upravičeni vsi člani Združenja za FRM s poravnano kotizacijo za leto 2022 in deponiranim veljavnim elektronskim naslovom v tajništvu Združenja. Prijave kandidatov za predsednika in člane UO bomo zbirali med 1. in 31. oktobrom 2022, elektronsko pa boste lahko glasovali za kandidate med 1. in 15. novembrom 2022.